ABSTRACT

Deze werken omvatten een groot deel van mijn collectie, omdat de werken in veel gevallen een abstracte of geabstraheerde weergave zijn van de werkelijkheid.